Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client15/web27/web/inc/header-inc.php on line 40
Про ТОВ "Східний ЕТЦ"
Про організацію

Про організацію

ТОВ «Східний експертно-технічний центр Держпраці» заснований з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду в галузі охорони праці, проведення робіт й надання послуг з питань промислової безпеки та охорони праці, які регламентуються чинним законодавством України, але на які не передбачено бюджетного фінансування.

Згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 13 жовтня 1995 року № 153 ТОВ «Східний експертно-технічний центр Держпраці» видано Дозвіл на початок роботи № 9.ПР.96 від 12.01.1996 р., зокрема з:

  • експертизи проектної та конструкторської документації;
  • технічної експертизи об'єктів, машин і механізмів, устаткування, нових технологій і шкідливих речовин, у тому числі тих, що закуповуються за кордоном;
  • діагностики устаткування;
  • проведення технічних оглядів, іспитів, випробувань;
  • сертифікації виробів, приладів, устаткування, робіт та послуг;
  • реєстрації об'єктів, пов'язаних з виконанням робіт з підвищеною небезпекою;
  • реєстрації та технічного огляду транспортних засобів;
  • навчання та перевірки знань працівників;
  • видачі висновків, відгуків, рецензій, узгоджень на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів діяльності.

Термін дії дозволу – постійно, при умові дотримання вимог діючих нормативних та законодавчих актів України.

ТОВ «Східний експертно-технічний центр Держпраці» здійснює свою діяльність на договірній основі за господарськими угодами із юридичним та фізичними особами – замовниками робіт (послуг).

Результати роботи визначили ТОВ «Східний експертно-технічний центр Держпраці» як одне з провідних і потужних підприємств в галузі експертно-технічних робіт (послуг) з питань охорони праці як в Харківській області, так і в Україні. Запорукою успіхів ТОВ «Східний експертно-технічний центр Держпраці» є тісна взаємодія з органами Держпраці України та його територіальними управліннями, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та його регіональними центрами, Українською Асоціацією якості і провідними науково-дослідними інститутами. Безпосередніми виконавцями експертних робіт у ТОВ «Східний експертно-технічний центр Держпраці» є висококваліфіковані штатні та позаштатні фахівці, яким рішенням Державної атестаційної комісії після їх спеціального навчання в Головному навчально-методичному центрі Держпраці України (м. Київ) та успішного складення іспитів, надана кваліфікація експертів із спеціалізацією «технічний експерт» в тій чи іншій галузі.

ТОВ «Східний експертно-технічний центр Держпраці» та його структурні підрозділи укомплектовані кваліфікованим інженерно-технічним персоналом, а також відповідними фахівцями, що підтверджено відповідними сертифікатами і посвідченнями державних зразків.

Висновки експертизи опрацьовані і видані ТОВ «Східний експертно-технічний центр Держпраці», є надійною підставою для відповідних приймальних комісій за участі в їх роботі повноважних представників органів Держпраці України під час приймальних випробувань нових зразків машин, механізмів чи інших засобів виробництва, технічного переоснащення промислових об'єктів чи інженерної інфраструктури об'єктів соціально-культурного призначення.


Види послуг

Звертайтесь з питань