Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client15/web27/web/inc/header-inc.php on line 40
Одержання дозволу на роботи підвищеної небезпеки і на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки - ДП Східний ЕТЦ
Одержання дозволу на роботи підвищеної небезпеки

Одержання дозволу на роботи підвищеної небезпеки

Як з нами працювати

Лист-Заявка
Завантажити файл з листом-заявкою на виконання робіт і заповніть його та відправте листа нам
Розрахунок вартості
Ми розрахуємо вартість робіт
Укладання договору
Ми укладемо з вами договір про виконання послуг
Зобовязання замовника згідно договору надання документів
Виконання робіт експертним центром
Експертний висновок
 

Згідно з «Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки потребують спеціального дозволу.

Рішення щодо видачі дозволу приймається на підставі висновку експертизи – документу, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за формою, розробленою Держгірпромнаглядом і затвердженою в установленому порядку, який містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання визначається експертними організаціями відповідно до «Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1251.

Граничний розмір тарифу на проведення експертизи визначається відповідно до законодавства виходячи з особливостей економічної діяльності суб'єкта господарювання без урахування податку на додану вартість.

Граничний розмір тарифу на проведення експертизи визначається на підставі таких вихідних даних:

  • кількість заявлених працівників суб'єкта господарювання, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
  • кількість заявлених видів робіт підвищеної небезпеки відповідно до переліку видів робіт підвищеної небезпеки;
  • кількість заявлених одиниць устаткування відповідно до переліку машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

Граничний розмір тарифу на проведення експертизи визначається за формулою:

Tгр. = К сум. х 0,5 МЗП,

де  T гр.   – граничний розмір тарифу на проведення експертизи, гривень;

К сум. – сумарний коефіцієнт для визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи;

МЗП – розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законодавством на момент визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи, гривень.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 р. № 704-VIII, місячний розмір мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2015 р. складає 1 378 гривень. Розміри мінімальної заробітної плати на 2015 рік затверджено Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», місячний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 р. складає 3 200 гривень.

Сумарний коефіцієнт для визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи розраховується за формулою:

К сум. = К + (0,1 х N),

де  К сум. – коефіцієнт, який розраховується виходячи з кількості заявлених працівників суб'єкта господарювання, що виконують роботи підвищеної небезпеки, та видів робіт підвищеної небезпеки, зазначений у наведеній таблиці:

Кількість заявлених працівників суб'єкта господарювання, що виконують роботи підвищеної небезпеки, осіб Кількість видів робіт підвищеної небезпеки
1 2-5 6-10 11-20 21 і більше
до 5 4 9,6 16,6 30,4 38,8
від 6 до 10 4,4 10 17 30,9 39,3
від 11 до 20 5,3 10,9 17,7 31,6 40
від 21 до 50 7,9 13,3 20,3 34,1 42,5

0,1 – додатковий коефіцієнт на кожну одиницю устаткування, що обстежується;

N    – кількість одиниць устаткування, що обстежується.


У разі відсутності працівників суб'єкта господарювання, що виконують роботи підвищеної небезпеки, коефіцієнт К дорівнює 2,65.

У разі коли кількість заявлених працівників суб'єкта господарювання, що виконують роботи підвищеної небезпеки, перевищує 50 осіб, граничний розмір тарифу на проведення експертизи збільшується на величину, що становить 0,05 мінімальної заробітної плати на кожного додатково заявленого працівника.

Граничний розмір тарифу на повторне проведення експертизи визначається з розрахунку 0,5 граничного розміру тарифу на проведення експертизи.


 
Види послуг

Звертайтесь з питань