Запобігання коррупції

Запобігання та протидія коррупції


  • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V); [Електронний ресурс]
  • Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V); [Електронний ресурс]
  • Кодекс України про адміністративні правопорушення; [Електронний ресурс]
  • Закон України «Про запобігання корупції»; [Електронний ресурс]
  • Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 [Електронний ресурс]
  • Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі (2003); [Електронний ресурс]
  • Рекомендація № R(2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців; [Електронний ресурс]
  • GOV/SIGMA (2006)1 «Політики і практики запобігання конфлікту інтересів у дев’яти країнах ЄС Порівняльний огляд»; [Електронний ресурс]

Види послуг

Звертайтесь з питань
Тел.: +38 (057) 700-54-13
Факс: +38 (057) 719-40-27
E-mail: vostetc@gmail.com

або

Відправити запит