Дозволи та ліцензії

Дозволи та ліцензіїз/п
Найменування документу Вид робіт, який дозволено виконувати Строк дії доку-менту
1 Дозвіл на початок роботи. № 9.ПР.96 від 12.01.1996 р. Дозвіл на початок роботи по експертизі проектної та конструкторської документації; технічній експертизі об’єктів, машин і механізмів, устаткування, нових технологій і шкідливих речовин, у тому числі тих, що закуповуються за кордоном; діагностиці устаткування; проведення технічних оглядів, іспитів, випробувань; сертифікації виробів, приладів, устаткування, робіт та послуг; реєстрації об’єктів, пов’язаних з виконанням робіт з підвищеною небезпекою; реєстрації та технічному огляду транспортних засобів; навчанню та перевірці знань працівників; видачі висновків, відгуків, рецензій, узгоджень на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів діяльності. Безстроково
2 Наказ Держпромгірнагляду № 152 від 18.09.2009 р. Про визначення уповноважених організацій. Безстроково
3 Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки № 456.15.30-74.30.0 від 24.03.2011 р. Виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком. До 24.03.2016 р.
4 Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 457.15.30-74.30.0 від 30.08.2011 р. Виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком. До 30.08.2016 р.
5 Дозвіл № 458.15.30 від 29.12.2014 р. Виконання технічного огляду, випробувань, експертного обстеження, технічного діагностування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно). До 28.12.2019 р.
6 Дозвіл № 459.15.30 від 29.12.2014 р. Виконання випробувань електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно). До 28.12.2019 р.
7 Дозвіл № 315.16.63 від 30.03.2016 р.. Виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, до 330 кВ включно. До 30.11.2019 р.
8 Свідоцтво про атестацію лабораторії неруйнівного контролю та електровимірювань від 19.10.2015 р. Лабораторія неруйнівного контролю та електровимірювань відповідає критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації (галузь атестації наведена в додатку до свідоцтва). До 18.10.2018 р.
9 Сертифікат ISO 9001:2008 від 30.11.2015 р. ISO 9001:2008 у сфері сертифікації:
  • огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів;
  • експертиза проектів, підприємств, продукції з питань охорони праці та промислової безпеки.
До 15.09.2018 р.
10 Дозвіл № 220.16.63 від 18.03.2016 р. Виконання:
  • газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах;
  • робіт у колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
  • роботи, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних та підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
До 17.03.2021 р.
11 Допуск № 06-2016 від 18.05.2016 р. Допуск на виконання робіт з діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд (тощо) об’єктів ГТС ПАТ «Укртрансгаз» До 18.05.2019 р.


Види послуг

Звертайтесь з питань
Тел.: +38 (057) 700-54-13
Факс: +38 (057) 719-40-27
E-mail: vostetc@gmail.com

або

Відправити запит