Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client15/web27/web/inc/header-inc.php on line 40
Дозволи та ліцензії - ДП Східний експертно-технічний центр Держпраці України
Дозволи та ліцензії

Дозволи та ліцензіїз/п
Найменування документу Вид робіт, який дозволено виконувати Строк дії доку-менту
1 Дозвіл на початок роботи. № 9.ПР.96 від 12.01.1996 р. Дозвіл на початок роботи по експертизі проектної та конструкторської документації; технічній експертизі об’єктів, машин і механізмів, устаткування, нових технологій і шкідливих речовин, у тому числі тих, що закуповуються за кордоном; діагностиці устаткування; проведення технічних оглядів, іспитів, випробувань; сертифікації виробів, приладів, устаткування, робіт та послуг; реєстрації об’єктів, пов’язаних з виконанням робіт з підвищеною небезпекою; реєстрації та технічному огляду транспортних засобів; навчанню та перевірці знань працівників; видачі висновків, відгуків, рецензій, узгоджень на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів діяльності. Безстроково
2 Наказ Держпромгірнагляду № 152 від 18.09.2009 р. Про визначення уповноважених організацій. Безстроково
3 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки №241.18.30 від 13.07.2018, виданий Держпраці Технічний огляд, випробування (статичне, динамічне, гідравлічне, пневматичне, неруйнівний контроль: візуально-оптичний (VT), ультразвуковий (UT), капілярний (РТ), магнітопорошковий (МТ); руйнівний контроль: визначення твердості), експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
 • устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»;
 • технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;
 • технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної галузях промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів;
 • обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі;
 • устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання);
 • парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
 • трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;
 • вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, підйомники та колиски для підіймання працівників;
 • машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі;
 • ковальсько-пресове устаткування;
 • атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні);
 • технологічні транспортні засоби.
до 13.07.2023
4 Атестат про акредитацію №70233 тип А від 15.02.2019 року, виданий НААУ Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, аудит з охорони праці. до 14.02.2024


Види послуг

Звертайтесь з питань