Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client15/web27/web/inc/header-inc.php on line 40
ПОВІДОМЛЕННЯ КРЕДИТОРІВ про припинення ДП „Східний експортно-технічний центр Держпраці” шляхом реорганізації (перетворення) - Східний експертно-технічний центр

ПОВІДОМЛЕННЯ КРЕДИТОРІВ про припинення ДП „Східний експортно-технічний центр Держпраці” шляхом реорганізації (перетворення)

15.09.2021
Державне підприємство „Східний експортно-технічний центр Держпраці”, код 21224850, розташоване за адресою: 61002, місто Харків, вулиця Чернишевська, 72 на виконання Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 14.09.2021 № 00867 „Про припинення (реорганізацію) юридичної особи – ДП „Східний експортно-технічний центр Держпраці”,  повідомляє, що відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України на підставі договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації, укладеного між РВ ФДМУ по Харківській області та товариством з обмеженою відповідальністю „МОБІЛЬ БУД”, враховуючи лист ТОВ „МОБІЛЬ БУД припиняється юридична особа  ДП „Східний експортно-технічний центр Держпраці” шляхом його перетворення у  господарську організацію приватного права – товариство з обмеженою відповідальністю.
Зазначеним Наказом   призначено комісію з припинення (реорганізації) юридичної особи ДП „Східний ЕТЦ” та визначено план перетворення. 
Про прийняття рішення щодо реорганізації (припинення шляхом перетворення) до Єдиного державного реєстру внесено відповідний запис.
Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до   ДП „Східний ЕТЦ” становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення). 
Заяви кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) підприємства на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських підприємств, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», за місцезнаходженням комісії з реорганізації (перетворення) підприємства: 61002, м. Харків, вулиця Чернишевська, 72.
  Підприємство, в особі комісії з реорганізації, зобов’язане  вжити  належних заходів щодо виявлення кредиторів ДП „Східний ЕТЦ” та письмово повідомити кредиторів про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення підприємства у господарську організацію приватного права.
Усі активи та зобов’язання у повному обсязі переходять до товариства – правонаступника.
Комісія з реорганізації (припинення) ДП  „Східний ЕТЦ” не пізніше 30 днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення (реорганізацію) письмово повідомляє всіх кредиторів підприємства (шляхом надіслання повідомлення одним із наступних способів: особистого вручення кредитору (уповноваженому представнику кредитора), надіслання простого поштового повідомлення (листа), надіслання повідомлення факсимільним зв'язком, надіслання повідомлення електронною поштою) про прийняте рішення.
  Кредитор протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про реорганізації (припинення) може вимагати від юридичної особи, що припиняється, виконання зобов'язань якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.
  У разі якщо кредитор не звернувся протягом 20 днів до ДП „Східний ЕТЦ”   з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від підприємства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. В такому разі, зобов’язання підприємства перед кредитором будуть передані згідно з передавальним актом підприємству-правонаступнику   та будуть виконуватись останнім згідно умов передбачених в правочині, що був укладений між таким кредитором та підприємством.
Перетворення (реорганізація) ДП „Східний ЕТЦ” не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнаходженням 61002, м. Харків, вулиця Чернишевська, 72.
  Контактні телефони підприємства: 700-54-22.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
 
 Голова комісії з припинення (реорганізації)
 ДП „Східний ЕТЦ”                                                  Степанов Олексій Анатолійович
 


Читати інші публікації...

Дивіться
Види послуг

Звертайтесь з питань